Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać regularne informacje o naszej ofercie

Regulamin zakupów w sklepie iPlace.pl

zwany dalej >Regulaminem, obowiązuje od 2009-08-01

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy iPlace.pl, działający pod adresem www.iPlace.pl prowadzony jest przez: Industi Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 77/3 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie - Wydział XVI Zamiejscowy Grodzki z Siedzibą w Świdniku - pod numerem KRS 0000308642, z kapitałem zakładowym 50 400 PLN opłaconym w całości, nr NIP 946-255-48-84, nr REGON 060376684
Dane kontaktowe firmy Industi Sp. z o.o. : tel. +48 694 820 224; fax +48 81 463 44 99; email: sklep@ iPlace.pl.
Numer rachunku bankowego: 90 1160 2202 0000 0001 1408 4182 (Bank Millennium S.A.).

2. Sklep internetowy iPlace.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

4. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej iPlace.pl.

5. Produkty oferowane w sklepie, znajdują się na stronie internetowej iPlace.pl z zastrzeżeniem par.1 pkt.6

6. Treść sklepu, w szczególności opisy produktów oraz ich ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. W momencie złożenia zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

8. Zbiór danych osobowych przetwarzanych w sklepie zarejestrowany jest w ogólnokrajowym rejestrze zbioru danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

9. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep iPlace.pl - Industi sp. z o.o. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.

§2 ZAMÓWIENIA

Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Złożenie zamówienia w sklepie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej iPlace.pl.

3. W celu złożenia zamówienia, klient wypełnienia formularz rejestracyjny, dostępny w sklepie, w zakładce rejestracja logowanie lub w zakładce konto.

4. Potwierdzeniem rejestracji w sklepie jest kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. Złożenie zamówienia możliwe jest również w trybie opcji zakupu jednorazowego, nie wymagającego rejestracji.

6. Klient składa zamówienie poprzez wybór produktów ze sklepu, umieszczenie ich w koszyku, dokonanie właściwych opcji zakupów, prawidłowe wypełnienie formularza do wysyłki oraz akceptację zamówienia w sposób zgodny z instrukcją dostępną podczas zakupów.

8. Po złożeniu zamówienia sklep wyśle do klienta wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz instrukcje dotyczącą procesu zakupu zamówionych produktów. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie na link wskazany w wiadomości w ciągu 24 godzin od jej otrzymania.

Realizacja zamówień

9. Sklep realizuje zamówienia złożone i potwierdzone przez klienta w sposób zgodny z Regulaminem.

10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

10.1 w przypadku płatności przelewem bankowym: w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. W przypadku zaksięgowania środków z datą przypadającą na dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

10.2 w przypadku płatności kartą kredytową: w chwili autoryzacji karty, z zastrzeżeniem pkt 2.2 zdanie drugie.

10.3 w przypadku zamówień dokonywanych w systemie ratalnym: w chwili udzielenia kredytu klientowi.

10.4 w przypadku wysyłki za pobraniem w chwili potwierdzenia zamówienia w sposób opisany w § 2 pkt. 8

11. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Modyfikacja zamówienia możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem i uzyskaniu potwierdzenia wprowadzonych zmian.

12. Klient ma prawo do anulowania zamówienia poprawnie złożonego i potwierdzonego z uwzględnieniem par. 13. W przypadku anulowania zamówienia klient zobowiązany jest skontaktować się ze sklepem telefonicznie oraz złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej.

13. Sklep zastrzega prawo do odmowy anulowania zamówienia w przypadku wcześniejszego skierowania zamówienia do realizacji.

14. Zamówienia realizowane są bezpośrednio z magazynu sklepu lub przy współpracy z dostawcami sklepu.

15. Dostępność produktów sprzedawanych w sklepie jest zróżnicowana. W przypadku niedostępności produktu lub produktów objętych jednym zamówieniem, sklep poinformuje klienta o statusie zamówienia i przybliżonym czasie jego realizacji.

16. Sklep zastrzega prawo anulowania zamówienia w przypadku niedostępności produktu, będącego jedyną pozycją zamówienia. O fakcie tym sklep powiadomi klienta niezwłocznie w formie wiadomości email.

17. W przypadku opisanym w pkt 14 sklep zwróci klientowi kwotę zapłaty za zamówiony towar, jeśli została ona wcześniej uiszczona.

18. Sklep kompletuje produkty dostępne w magazynie sklepu lub dostarczone przez zewnętrznych dostawców.

19. Sklep kieruje przesyłkę do wysyłki po skompletowaniu zamówionych produktów oraz z uwzględnieniem zasad płatności zawartych Regulaminie.

20. Sklep realizuje zamówienia złożone w ramach sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży. Liczba produktów objętych taką formą sprzedaży jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności ich składania, aż do wyczerpania się zapasów.

21. Sklep zastrzega prawo do jednostronnego anulowania lub modyfikacji zamówienia w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego, przy oznaczaniu produktu, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny.

22. Sklep zastrzega prawo do ustalania indywidualnych warunków sprzedaży, przy zamówieniach obejmujących ilości przekraczające 10 sztuk danego produktu.

23. Sklep zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad objętych Regulaminem.

§3 DOSTAWY

1. Produkty zamówione w Sklepie wysyłane są do klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych oraz z uwzględnieniem warunków płatności określonych w Regulaminie.

2. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez przewoźnika ze Sklepu, do momentu dostarczenia przesyłki klientowi.

3. Czas dostawy nie obejmuje procesu weryfikacji dostępności produktów, weryfikacji poprawności zamówienia i płatności oraz kompletowania produktów do wysyłki.

4. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, na podstawie umowy pomiędzy właścicielem Sklepu a UPS Polska Sp. z o.o. z dnia 01 czerwca 2009 r. lub za pośrednictwem PPUP Poczta Polska.

5. Czas dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych w przypadku dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

6. Czas dostawy wynosi do 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw za pośrednictwem PPUP Poczta Polska.

7. Czas dostaw różnych produktów objętych jednym zamówieniem może ulec wydłużeniu z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.

8. Koszt dostawy nie jest wliczany w cenę zamawianych produktów. Informacja o koszcie dostawy dostępna jest w trakcie składania zamówienia w sklepie, w zakładce koszyk.

9. Aktualne informacje o kosztach dostawy, dostępne są również w sklepie, w zakładce pomoc, sekcja dostawa.

10. Klient zobowiązany jest do weryfikacji przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia wad mechanicznych lub uszkodzeń otrzymanych produktów, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu kurierowi oraz spisania protokołu niezgodności w obecności kuriera.

11. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, klient uzyskuje prawo własności rzeczy objętych złożonym zamówieniem oraz akceptuje ryzyka związane z ich posiadaniem i użytkowaniem.

12. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu, klient może odebrać osobiście w siedzibie firmy Industi sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Narutowicza 77 / 3. W przypadku zamówień odbieranych osobiście, sklep wymaga uprzedniego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu przygotowania towaru dla klienta.

§4 PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym zamawianym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta z zastrzeżeniem § 2 pkt 21.

3. Sklep zastrzega prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży w formie promocji oraz wyprzedaży.

4. Sklep może udzielić rabatu od ceny podanej przy produkcie. Informacje o zasadach udzielania rabatów w tym prawo do skorzystania z kuponów rabatowych dostępne są w sklepie, w zakładce pomoc, sekcja rabaty.

5. Sklep udostępnia klientom następujące formy płatności:

 • płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty na rachunek bankowy sklepu,
 • kartą kredytową,
 • w systemie ratalnym,
 • za pobraniem: zapłata za towar w momencie dostarczenia przez kuriera,
 • gotówką: w siedzibie sklepu.

6. Płatności w sklepie odbywają się przy współpracy z firmą PayU. Informacje o płatnościach dostępne są również w sklepie, w zakładce pomoc, sekcja płatności.

7. Sklep dokumentuje sprzedaży produktów w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokumenty te wystawiane są zgodnie z opcją wyboru dokonaną przez klienta podczas składania zamówienia.

8. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w momencie kompletnego przygotowania zamówienia do wysyłki.

9. Przy zamówieniach realizowanych w sklepie, klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.

§5 ZWROT TOWARU

1. Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia odbioru towaru. Warunkiem zwrotu towaru w powyższym trybie, jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przesłanie go na adres sklepu we wskazanym terminie.

2. Możliwość zwrotu towaru w trybie opisanym w par 6. pkt 1 nie dotyczy zamówień obejmujących nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania.

3. Towar zwracany w trybie opisanym w par 6. pkt 1, klient zobowiązany jest do odesłania na adres wskazany w par. 1 pkt. 1.

4. Koszt transportu zwracanego towaru leży po stronie klienta.

5. Do zwracanego towaru klient zobowiązany jest załączyć kopie dokumentu zakupu, stosowne oświadczenie opatrzone podpisem ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do przelewu zwracanej kwoty.

6. Warunkiem zwrotu opisanego w par. 6 .pkt. 1 jest zwrot towaru w stanie niezmienionym, przez co rozumieć należy brak śladów eksploatacji, zachowanie oryginalnego opakowania i składu ilościowego otrzymanego towaru.

7. Zwrot uiszczonej wcześniej kwoty zapłaty za towar, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru przez sklep.

§6 GWARANCJA

1. Produkty znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

2. Produkty dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

3. Uprawnienia wynikające z gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej załączonej do zamawianego produktu.

4. Obowiązki wynikające z gwarancji realizowane są przez sieć serwisową, wskazaną w dokumencie gwarancji. Lista punktów serwisowych znajduje się w sklepie w zakładce pomoc, sekcja gwarancja.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Sklep na podstawie oświadczenia klienta złożonego w formie pisemnej oraz opinii producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

6. Podstawę reklamacji zakupionego produktu nie stanowią różnice w wyglądzie towarów, wynikające z ustawień paramentów monitora klienta, dotyczące w szczególności koloru, proporcji elementów ilościowych, wielkości.

7. Proces rozpatrzenia reklamacji Sklep rozpocznie niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego produktu wraz z reklamacją klienta w formie pisemnej.

8. W przypadku reklamacji uzasadnionej, gwarancja realizowana jest poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na wolną od wad.

9. Sklep wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją.

10. Sklep zastrzega możliwość wyłączenia rękojmi oraz możliwość nie udzielenia gwarancji w stosunku do konkretnych produktów, w szczególności do produktów sprzedawanych jako przecenione w formie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient może zwrócić do sklepu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w sposób nieodpłatny, w ilości nie większej niż zakupiony sprzęt nowy, jeżeli sprzęt zużyty jest tego samego rodzaju.

2. W przypadku opisanym w par. 8. pkt. 1 klient przesyła sprzęt zużyty na adres wskazany w par. 1 pkt. 1. Koszt przesyłki sprzętu zużytego ponosi klient.

3. Sklep zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.

4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem, jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub miejsca zamieszkania pozwanego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zasady ogólne, w szczególności przepisy:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych";
 • Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny";
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”;
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego”;
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. „Kodeks Cywilny”.